Fylkesveiene våre fikk nye navn ved årsskiftet

Nyheter

1. januar 2018 fikk storparten av fylkesveiene i vårt nedslagsfelt nye navn. Årsaken er at de to trøndelagsfylkene ble slått sammen til ett fylke.

Enkelte veier i de to fylkene har hatt samme navn, og det ble ikke så praktisk når de ble slått sammen.

Primærfylkesvegene beholder imidlertid navnet (nummeret) sitt. I vårt område gjelder det for disse:

* Fv 65 (Bårdshaug i Orkdal-Betna i Halsa)

* Fv 700 (Svorkmo-Løkken-Meldal-Berkåk)

* Fv 701 (Storås-Volløyan)

* Fv 709 (Børsa til Hove i Skaun)

* Fv 710 (Råbygda i Orkdal-Lensvik-Valset-Fosen)

* Fv 714 (Stokkhaugen i Orkdal-Frøya)


De andre veiene fikk nå firesifrede nummer, som du kan se på kartene i bildegalleriet i denne artikkelen.

Et eksempel er tidligere fylkesvei 800 (gamle E39), som går langs sjøen fra Buvika til Orkanger. Fra nyttår heter den fylkesvei 6642. Og fylkesvei 486 fra Drogsetmoen over Bjørnli til Løkken i Meldal, heter nå fylkesvei 6498.