Nytt distriktskontor for LO i Trøndelag

Nyheter

LOs distriktskontor i Sør-Trøndelag og LOs distriktskontor i Nord-Trøndelag er lagt ned, og at LOs distriktskontor i Trøndelag er etablert fra 1. januar 2018.

LOs distriktskontor i Trøndelag skal ha kontor både i Trondheim og Steinkjer, og har et overordnet ansvar til å drive faglig organisasjonsvirksomhet og samordne fagbevegelsens innsats i fylket.

I Trøndelag har LO 95 000 medlemmer og ca 6000 tillitsvalgte fordelt på 26 forbund. Fagforeninger/avdelinger er tilsluttet LOs 15 lokalorganisasjoner som dekker en eller flere kommuner i fylket.

Distriktskontoret består av seks faste ansatte og to lærlinger, og ledes av distriktssekretær Kristian Tangen.