Vil legge fortauet på samme side hele veien

I dag går fortauet på den ene siden av veien (høyre på dette bildet) et stykke før det krysser og fortsetter på andre siden. Sletvold forteller at det utredes å legge fortauet på samme side hele veien, altså på sida hvor Damphuset ligger. 

Det ble bevilget tilleggsmidler på 700 000 kroner til rekkverk forbi Terna.  

Nyheter

Mandag 19. november i fjor startet arbeidet med å ruste opp Gammelosveien på Orkanger, blant annet for å minske støyproblemet. Det er snakk om en strekning på et par hundre meter fra Damphuset forbi Terna og bort til brua i Gammelosen.

På slutten av oktober ble det vedtatt i kommunen at Gammelosveien skulle åpne for trafikk igjen, og at den skulle rustes opp for 1,5 millioner kroner.

Dette ble gjort:

* Rekkverket mellom gang- og sykkelbanen og veien ble fjernet

* Veien ble "bygd opp" igjen

* Ny asfalt ble lagt i hele bredden, inkludert gang- og sykkelbanen

* Det skal settes opp gatebelysning og skilting

- Veien ble åpnet etter oppgraderinga 8. desember, forteller Nils Arne Sletvold, teknisk sjef i Orkdal kommune.

Da arbeidet tok til var det ikke bevilget penger til nytt rekkverk, som skiller veien og fortauet forbi Terna båtklubb. Men i formannskapet 29. november kom pengene på plass: Det ble bevilget tilleggsmidler på 700 000 kroner.

- Få dager etter bevilgningen ble rekkverket satt opp, forteller Sletvold.

Neste etappe på Gammelosveien er følgende: I dag går fortauet på den ene siden av veien et stykke før det krysser og fortsetter på andre siden. Sletvold forteller at det utredes å legge fortauet på samme side hele veien, altså på sida hvor Damphuset ligger.

- Det skal vi utrede nå. Vi må se på mulighetene og komme i kontakt med grunneiere. Deretter må saken opp til politisk behandling, trolig til våren, sier Sletvold.