Kjørte bil i rusa tilstand

  Foto: Illustrasjon

Nyheter

Orkdal

En mann i 30-åra fra Orkdal står i Sør-Trøndelag tingrett tiltalt for brudd på vegtrafikkloven og legemiddelloven.

Først ble han tatt i en nabokommune da han kjørte bil i ruspåvirket tilstand. Han hadde da THC i blodet, og omregnet tilsvarer dette en promille på over 1,2. I og med at han ble tatt for ruskjøring, står han også tiltalt for å ha brukt narkotika forut for kjøringa. Samtidig var han i besittelse av en mindre mengde hasj, slik at én og samme kjøretur utløste tre tiltalepunkter.

Han ble fratatt førerkortet for dette. Da han ti dager seinere ble stoppet av politiet, ble han tatt for kjøring uten gyldig førerkort. Dette skjedde et sted på Østlandet.