Økte stillinger i kirken

  Foto: Lillemor Hestvik

Nyheter

Kommunestyret i Skaun har i budsjettet for 2018 bevilget litt over tre millioner kroner til Skaun kirkelige fellesråd. Av nye tiltak finner vi 207.000 kroner til vedlikeholdsplan for kirkene, samt økt stillingsandel til kantor og økt ramme til diakonstilling på henholdsvis 50.000 kroner og 300.000 kroner.