Derfor lød varslingsanlegget

Klokka 12.00 onsdag lød alarmen fra sivilforsvarets varslingsanlegg i alle norske byer. Det var bare en prøve.

Sivilforsvaret tester varslingsanleggene sine over hele landet i dag.  Foto: Sivilforsvaret

Nyheter

Signalet som ble spilt av, er tre ganger i tre sirener (tyfoner) med ett minutts opphold mellom seriene. Det betyr: «Viktig melding – lytt på radio».

Sivilforsvaret tester hvert år varslingsanleggene i januar og juni. Signalet sendes i tre serier med ett minutts opphold mellom seriene. Hører du signalet, betyr det at du skal søke opp informasjon, for eksempel i radio, på fjernsyn, på nett, eller i sosiale medier, ifølge Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB).

Varslingsanleggene finnes rundt om i landet, og det er omtrent 1250 av dem med sirener klare til å varsle befolkningen om fare. De kan bli brukt både i fredstid og krigstid for å varsle befolkningen ved akutt fare.