Russen får nyte medbrakt alkohol på russetreff

Denne russegjengen var i fjor på den årlige russefrokosten i Orkla Sparebank på Orkanger.   Foto: Okrla Sparebank

Nyheter

I forkant av russefeiringen våren 2017 ble det avdekket at politidistriktene i møte med arrangører av russefestivaler hadde noe ulik tilnærming til alkohollovens regler om skjenkebevilling og drikking på offentlig sted.

Resultatet ble at Politidirektoratet (POD) sendte ut nye retningslinjer, som skal sikre at reglene håndheves likt i alle politidistrikt. Hensikten var å hindre overstadig beruselse og påfølgende uønskede hendelser.

For russen innebar dette at de ikke kunne nyte medbrakt alkohol på russetreff, slik russekullene før dem hadde gjort i årtier.

Men nå har POD i ei pressemelding snudd i saken: Det åpnes for at russen kan gjøre det samme som før.

Innstramminga av alkoholbruk var i første rekke tenkt i forhold til de store russetreffene, som blant annet på Tryvann i Oslo, der tusenvis av russ samles for å feste. Kombinasjonen av mange unge mennesker og for mange et meget høyt alkoholinntak, øker risikoen for uønskede hendelser.

Forskning har vist at det ofte er en sammenheng mellom alkohol og vold.

Arne Johannesen, sjef for politiet i Sogn og Fjordane, støttar den nye presiseringa til POD.

– Ut frå ei politifagleg vurdering er det positivt på fleire måtar å ha russen samla i eitt område med felles arrangement. Vi har hatt få valdssaker og veldig få saker der russen har vore involvert i politisaker med seksuelle overgrep, sier han til NRK.