Nå er Norsk kylling i gang

Maskinene er godt i gang med å gjøre klart området som skal nydyrkes på Vormstad.  Foto: Lillemor Hestvik

Nyheter

Folk som har passert Vormstad den siste tiden, har kunnet observere anleggsmaskiner ute på jordet vest for fylkesveien.Dette er den første aktiviteten for Norsk kylling i Orkdal, på vei mot det som skal bli verdens beste næringsmiddelfabrikk - til en pris på rundt to milliarder kroner.

Det man nå er i gang med, er det mye omtalte jordflyttingsprosjektet.

Rett etter jul ble det tatt prøver av jorda i Furumoen, og man fant ut at forholdene er ypperlige for å foreta jordflyttinga. Hver eneste kubikk matjord i Furumoen skal brukes om igjen. Jorda skal leveres til en bonde på Vormstad, som dermed får mulighet til å dyrke opp land som til nå har ligget ufruktbart, og som har bestått av kratt, busker og stein.

Arbeidet på Vormstad består i første omgang av å rydde området og planere slik at man i løpet av få uker kan starte transporten av jorda i Furumoen til Vormstad.

ST kommer med en større reportasje om jordflyttingsprosjektet i løpet av kort tid.