Fire lensmenn reduseres til kun én fra 1. juni

I forbindelse med den nye strukturen i politi-Norge fra 1. juni i år, skjer det også forandringer i vårt politidistrikt. 

Tor Kristian Haugan blir lensmann i hele vårt distrikt fra 1. juni.  

Nyheter

I forbindelse med den nye strukturen i politi-Norge fra 1. juni i år, skjer det også forandringer i vårt politidistrikt. Flere lokale lensmannskontor er allerede lagt ned (Skaun, Meldal), og i vår vil det skje ytterligere forandringer.

Stenger kontoret i Meldal

Fram til nylig var det fire lensmenn i vår region: Tor Kristian Haugan i Orkdal, Agdenes og Skaun, Randi Fagerholt i Meldal, Anette Ertvåg i Hemne og Snillfjord, og Arild Sollie på Hitra og Frøya.

Fagerholt gikk imidlertid i midten av mars i år over i en ny jobb; operasjonssentralen ved Trøndelag politidistrikt. Da ble Haugan formelt lensmann også i Meldal.

Politi-topp har skiftet arbeidssted

Når den nye organisasjonen er på plass 1. juni, skal det kun være én lensmann i vårt nedslagsfelt, med base i Orkdal.

Stillingen var utlyst og tre søkere stod på lista. Det var nevnte Haugan og Fagerholt, samt Monica Brækken, dagens lensmann i Melhus.

Disse ville bli lensmann

Haugan fikk jobben. Brækken er fra 1. juni ansatt som seksjonsleder for etterforskning ved lensmannskontoret i Orkdal.

PS! Selv om lensmennene fjernes flere plasser, skal tjenestekontorene opprettholdes i Hemne og på Hitra.

Hun har fått lederjobb i Orkdal-politiet