Tirsdag 10. februar 1997:

Bonde og rørlegger

For 21 år siden skrev vi om Svein Aasen fra Hoston.

Svein Aasen trives godt som dobbelt selvstendig næringsdrivende. Når han ikke steller kyrne, reparerer han ødelagte vannledninger.  Foto: Arkivfoto: Anders Aasegg Morken

Nyheter

Aasen var lei av aldri å ha fritid. Etter endt arbeidsdag som rørlegger ved Orkla S-lag, var det fjøsarbeid ti langt på kveld. Derfor sa han opp jobben og begynte selv.

Med 12 melkekyr og rundt 25 ungdyr og okser i fjøset, ble det nok å gjøre for Aasen, som ved siden av hadde arbeidstid fra sju til tre ved Orkla S-lag.

– Arbeidsdagen varte som regel til sent på kveld. Tiden jeg fikk sammen med kone og tre barn bl ederfor knapp, så knapp at jeg bestemte meg for å gjøre noe. Jeg sa opp rørleggerjobben ved S-laget, og startet opp firmaet Rørleggerservice hjemme på gården, og så langt har det gått bra, fortalte Aasen til STs utskremte reporter.

Men fritid var det ikke blitt så mye av ennå. For å få de nødvendige papirene i orden, ble det mye kursing, både på dag- og kveldstid.

– Til nå har jeg måttet søke kommunen i hvert enkelt tilfelle når det har vært snakk om å koble meg på kommunale ledninger. Etter kurset jeg snart er ferdig med, vil jeg få autorisasjon som gjelder hele tiden. I tillegg holder jeg på med fagbrevet. Så lange dager er det fortsatt, men håpet er at jeg med tid og stunder får til å legge opp dagen slik at det kan bli litt fritid, fortalte Aasen videre.

«Hoston år 2000»

Grunnen til at Aasen ikke kuttet ut «ekstrajobben» var at han så å si var avhengig av ei ekstra inntekt. En del store investering på gården den siste tiden, gjorde at han måtte ha en jobb ved siden av for å få endene til å møtes.

Og arbeid var det mer enn nok av. Folk ringte fra hele orkdalsregionen, morgen som kveld, og da var det bare å stille opp.

– Jeg skal ikke klage på arbeidstilgangen. spesielt artig er det å registrere at folk fra Hoston er flinke til å bruke meg. Og nettopp det å få folk til å støtte opp om lokalt næringsliv, tror jeg «Hoston år 2000» skal ha mye av æren for, sa Aasen.

Og folkene bak «Hoston år 2000» var også behjelpelige med å få hjulene i gang på enkeltmannsfirmaet.

– Spesielt i oppstartingsfasen fikk jeg mye hjelp til søknader. I tillegg har «Hoston år 2000» vært en god pådriver ovenfor kommunen, fortalte bonden, «bedriftseieren», og trebarnsfaren Svein Aasen fra Hoston.