Nå er hun fylkesleder

Gunn Iversen Stokke ble på Trøndelag Senterparti sitt fylkesårsmøte lørdag valgt til fylkesleder.

  Foto: privat

Nyheter

Trøndelag Senterparti blir Senterpartiets desidert største fylkeslag med rundt 3000 medlemmer, 20 ordførere, nesten like mange varaordførere og fylkesvaraordføreren.

Lede for valgkomiteen Ola Borten Moe presenterte innstillingen for årsmøtet, før årsmøtet gikk løs på valget. Men det gikk fort unna, alle valg ble gjort enstemmige og det var full oppslutning om innstillingen hele veien.

Gunn Iversen Stokke fra Skaun ble valgt som fylkesleder. Hun har vært fylkesleder i Senterpartiet i Sør-Trøndelag tidligere, har siden 2013 vært fylkesvaraordfører i Sør-Trøndelag. Hun er hovedutvalgsleder for Veg og sitter i fylkesutvalget i Trøndelag.

Som 1. nestleder ble Per Olav Tyldum fra Overhalla valgt. Han er nå inne i sin andre periode som ordfører i Overhalla. Som leder av ordførerforum i Nord-Trøndelag har han også møtt i fylkesstyret i Senterpartiet i Nord-Trøndelag de siste årene.

Som 2. nestleder ble Ole Herman Sveian fra Malvik valgt. Etter noen års «pause» fra politikken er han nå tilbake i kommunestyret i Malvik og i 2015 ble han varaordfører i Malvik. Fram til han ble varaordfører var han salgssjef i Felleskjøpet Agri.

Som studieleder ble Guri Heggem fra Røros valgt. Hun var daglig leder i Rørosmeiereiet fra oppstarten tidlig på 2000 tallet og har vært en meget sentral person i utviklingen av Rørosmat. Nå er hun rådgiver i Rørosregionen næringshage. Hun sitter i kommunestyret i Røros.

Disse fire sammen med gruppeleder i ft. gruppa Randi Dille fra Namsos vil utgjøre Trøndelag Senterparti sitt arbeidsutvalg.

Som øvrige styremedlemmer i Trøndelag Senterparti ble følgende valgt: Steinar Bach Lierne, Mariell Toven Trondheim, Geir Arild Espenes Oppdal, Kari Anita Furunes Meråker, Hanne Haldogard Bjørkli Orkdal, Pål Sverre Fikse Verdal, Astrid Jakobsen Osen, Tone Beate Fossli Namdalseid.

Varamedlemmer, for 1 år: Marte Løvik Trondheim, Marit Voll Verdal, Tor Øystein Mebust Selbu Kristin Floa Leka, Knut Arne Strømøy Frøya, Tor Borgan Steinkjer.