Derfor kjører politibiler ofte rolig akkurat her

Fylkesvei 65 på Kårmo er en referansestrekning som politiet bruker til kalibrering av utstyr for måling av gjennomsnittshastighet.  Foto: Politiet i Orkdal Skaun Agdenes Meldal Hemne og Snillfjord

Fartsmålingsapparatene må kalibreres jevnlig.   Foto: Politiet i Orkdal Skaun Agdenes Meldal Hemne og Snillfjord

Nyheter

Har du reagert på politibiler som stopper eller kjører svært sakte langs rettstrekningen på fylkesvei 65 på Kårmo i Orkdal? Årsaken er at dette er en referansestrekning som politiet bruker til kalibrering av utstyr for måling av gjennomsnittshastighet.

- Dette gjøres for at apparatene skal være riktig innstilt og vise rette målinger. Kravet for å kalibere denne type utstyr er at man må ha en rettstrekning på ett tusen meter, forteller Randi Fagerholt ved Orkdal og Agdenes lensmannskontor.

Det er strenge krav til hvordan og hvor ofte dette skal gjøres. Alt blir notert i en egen logg som kan fremvises til den som blir stanset.

- Kalibrering av slikt utstyr gjøres jevnlig, påpeker Fagerholt.