Han ble gjenvalgt som leder

Birger Paulsen er leder av den meget aktive pensjonistforeninga i Buvika.  Foto: Lillemor Hestvik

Nyheter

På årsmøtet i Buvik pensjonistforening ble Birger Paulsen gjenvalgt som leder av foreninga. Buvik pensjonistforening kan se tilbake på et aktivt år i 2017 med mange kurs og stor sosial aktivitet.

Pensjonisthuset på Tangen har også vært mye utleid. Vedlikeholdet av den idylliske eiendommen og huset blir utført av dugnadsvillige medlemmer. Det gjelder også servering når det er behov for det.

Økonomien til foreninga er også god, blant annet takket være den utstrakte bruken av Tangen som er i foreningas eie.

Det nye styret for Buvik pensjonistforening består nå av: Birger Paulsen (leder), Liv Hegseth (nestleder), Knut Størkersen (sekretær), Helga Røhme (kasserer), Tore Indbryn (utleieansvarlig) og Per Ragnar Hovin (vedlikeholdsansvarlig).