Skutt i magen med luftgevær

Kunne fått fatalt utfall.

  Foto: Illustrasjon

Når en skyter mot magen til en tynnkledd person på så kort hold som her, er det tilfeldig hva som blir utfallet, og dette kunne blitt fatalt.Fra dommen

Nyheter

Skaun

Tiltalte avfyrte skuddet fra to til tre meters hold mot magen til fornærmede. Blykula gikk gjennom ei tynn skjorte, traff tynntarmen og gikk gjennom den, og gikk videre gjennom tykktarmen.

Sør-Trøndelag tingrett skriver følgende etter hendelsen i fjor sommer: «Når en skyter mot magen til en tynnkledd person på så kort hold som her, er det tilfeldig hva som blir utfallet, og dette kunne blitt fatalt».

Hovedforhandling i saken ble holdt over to dager i slutten av januar. Mannen i 30-åra er nå dømt til åtte måneders ubetinget fengsel.

Siktet lenge

Hendelsen fant sted i Skaun i fjor sommer. Flere venner møttes først på et utested i Trondheim, før følget midt på natta bestemte seg for å dra på nachspiel i Skaun. Tiltalte var blant dem. Det ble drukket alkohol både før og etter at de ankom Skaun. Noe seinere på natta ankom mannen som er fornærmede i saken.

Felles interesse for en av de kvinnelige festdeltakerne skal ha utløst handlingen. Tiltalte forklarte i retten at han «slang med leppa» og tullet med fornærmede. Han var ikke aggressiv, men ertet ham for ting han sa. Det var heller ingen fysisk kontakt mellom dem.

Tiltalte hentet etter hvert et luftgevær som lå i husets vinterhage. Han har erkjent at han skjøt med vilje mot fornærmedes mage etter å ha stått lenge og siktet mot ham.

Avverget nytt skudd

Fornærmede fikk hjelp av øvrige festdeltakere med å rense såret. Han hadde kraftige smerter, og besvimte også. Da han kom til seg selv, ville han ringe politi og ambulanse, noe tiltalte satte seg imot. Tiltalte tok fra fornærmede telefonen, og mente det ikke kom noe godt ut av å ringe politiet, ifølge dommen.

Tiltalte uttalte også at han ville skyte fornærmede en gang til om han ikke sluttet å klage. Dette ble avverget, da en av de andre som var til stede tok hånd om luftgeværet. Etter hvert ble fornærmede kjørt hjem.

Ville ikke skade ham

To dager seinere tok fornærmede kontakt med legevakta, men fikk beskjed om å oppsøke fastlegen. Han oppsøkte fastlegen neste dag og kom deretter på sykehuset. Der ble fikk han operert ut blykula, og var innlagt i ca. ei uke.

En overlege ved St. Olavs hospital uttalte i retten at det var tilfeldig at kula ikke traff store pulsårer i bukhulen.

Fornærmede var sykemeldt i til sammen sju uker etter hendelsen.

Retten slår fast at å bruke luftgevær og skyte mot en person på 2–3 meters avstand, anses som bruk av særlig farlig redskap. Retten er også overbevist om at tiltalte var klar over dette.

Selv forklarte tiltalte at han ikke var klar over hvor alvorlig skaden kunne bli, og han har understreket at han ikke hadde til hensikt å skade fornærmede. Han er likevel dømt for uaktsomhet i forhold til følgeskaden.

Enig med aktor

Tiltalte har ikke fått tilståelsesrabatt fordi han ikke har kommet med en uforbeholden tilståelse. Det er i straffutmålingen vektlagt i noe skjerpende retning at han tidligere er bøtelagt for brudd på våpenloven.

Han har i retten beklaget sin adferd overfor fornærmede.

Straffen på åtte måneders fengsel er i tråd med aktors påstand. Det idømte erstatningsbeløpet for såkalt ikke-økonomisk skade på 60 000 kroner, er noe lavere enn aktors påstand.

Verken mannen som nå er dømt eller fornærmede er bosatt i Skaun. Det hører også med til historien at tiltalte mistet jobben som følge av denne saken.

john.myrhaug@avisa-st.no

907 72 300