Anmeldte vegvesenet - saken ikke avgjort ennå

Dette bildet ble tatt på morgen 16. november i fjor i nærheten av Kjøra på fylkesvei 710 mellom Orkanger og Lensvik. Det var kø og speilblank på veien denne natta og morgenen.  Foto: Roald Tangvik

Nyheter

Politiet mottok torsdag morgen 16. november åtte-ti meldinger om personbiler, lastebiler og en skolebuss som sto i grøfta på fylkesvei 710 mellom Orkanger og Valset ferjeleie i Agdenes. Det var speilblankt på fylkesveien, og det hopet seg opp kø flere plasser, hovedsakelig på grunn av dårlig strøing på veistrekningen.

Les også: Krever at NCC gjør en bedre jobb

Den første ordentlige testen etter at NCC vant anbudet på veivedlikeholdet i vårt nedslagsfelt, sto til stryk, ifølge Roald Tangvik i Tangvik Transport på Orkanger. Han var så misfornøyd at han møtte opp på lensmannskontoret i Orkdal samme dag og leverte anmeldelse på dårlig veivedlikehold.

Arnt Johansen, etterforskningsleder ved Orkdal og Agdenes lensmannskontor, sa noen dager etter at saken ble anmeldt, at de gjør et forsøk på å klargjøre ansvarsforholdet.

- Vi må se på ting hvordan det henger sammen. Om den konkrete hendelsen er kritikkverdig. Og om dette er straffbart, sa han.

Ansvarsrekka fra topp til bunn er:

* Fylkeskommunen (veieier)

* Statens vegvesen

* NCC - har ansvar for veivedlikeholdet etter at de vant anbudet

* Lokal underentreprenør som faktisk gjør jobben på vegne av NCC

Les også: - Vi beklager på det sterkeste

Bjørn Erik Storstein, byggeleder i Statens vegvesen, sa til ST i kjølvannet av anmeldelsen at han kjenner til at det er levert en anmeldelse til politiet.

- Det er ikke ønskelig, og vi gjør selvsagt alt vi kan for å rette opp dette. Det er kjedelig. Jeg har vært i kontakt med politiet og sendt over all dokumentasjon om hva vi har gjorde denne morgenen, det vil si loggen fra Veitrafikksentralen (VTS), uttalte han.

Johansen i politiet la til at de går gjennom loggen for blant annet å kartlegge når VTS mottok meldinger om dårlig veivedlikehold denne natta og morgenen, og når det ble utført tiltak.

Saken er definert som en såkalt undersøkelsessak. Her handler det om å klargjøre ansvarsforholdet. Når saken er undersøkt/etterforsket på lensmannskontoret, blir den oversendt jurist for en avgjørelse.

- Saken ligger fortsatt her hos oss. Det er ingen avgjørelse så langt, og den er ikke sendt til jurist ennå, sier Randi Fagerholt ved lensmannskontoret, til ST mandag 12. februar.

Gro Hege Viberg, prosjektleder i NCC, tok umiddelbart selvkritikk på torsdag formiddag 16. november, da ST kontaktet henne.

- Vi er helt klart ikke fornøyd med at det har blitt sånn. Vi må ha en debrifing av dette og kanskje gjøre om på strategien. Jeg beklager på det sterkeste problemene dette har medført, sa hun.

NCC overtok drifts- og vedlikeholdsansvaret fra Mesta på de fleste av veiene i vårt nedslagsfelt fram til høsten 2022. Kontrakten trådte i kraft 1. september i år.