Lørdag 10. mars 2001:

En glad laks i ferskvaren

For 17 år siden, var folk gale etter fisk.

— Folk er gale etter fisk i disse tider med kugalskap og munn- og klovsyke, konstaterer Knut Ove Hellandsjø i ferskvareavdelinga til Mega på Domus.  Foto: Torbjørn Wolden

Nyheter

Kugalskapen, pluss munn- og klovsyken preget nyhetsbildet. Derfor var det mange om fiskebeinet rundt disken på Domus den marsuka artikkelen først sto på trykk.

Knut Ove Hellandsjø i ferskvareavdelinga til Mega på domus, gned seg i hendene, selv om han ikke kunne tilby oss fersk torsk, lever, og rogn.

— Økningen i salget av fisk er formidabel i disse dager, sa Hellandsjø.

— Og årsaken er frykten for kugalskap, munn- og klovsyke?

— Jeg kan jo ikke garantere at dette er årsaken. Men den store dreiningen mot salg av mer fisk enn kjøtt er sannsynligvis en reaksjon på frykten for ubrukbare kjøttvarer.

Statistikken ved ferskvareavdelinga på Domus, fortalte fredag 9. mars 2001 at økningen i salget av fisk de tre første dagene i uke 10 hadde vært på 55 prosent sammenlignet med de tre første dagene i uke 10 år 2000.

— Nesten ikke til å tro. tallet er gledelig. Så vi må prøve ikke å tenke for mye på munn- og klovsyken, som kan være en medvirkende årsak til dette gode resultatet, sa Hellandsjø.

At Hellandsjø valgte å bruke medvirkende årsak, var at økningen i fiskesalget også kunne ha sammenheng med at det var denne uka at salget av fersk torsk, lever, og rogn, tok av for fullt.

— Det er jo sesong for nettopp disse varene. Men salgsøkningen på fisk generelt er nok en kombinasjon av at det er torskesesong, pluss frykt for kugalskap og munn- og klovsyke, sa Hellandsjø.

Ferskvareavdelinga ved Domus på Orkanger hadde nesten ikke klart å skaffe nok fersktorsk, lever, og rogn den uka. Så stor hadde etterspørselen vært. Fredag var det ikke en fersktorsk å se som kunne få tennene til å løpe i vann.

— Når kan vi komme og kjøpe torsk og nødvendig tilbehør igjen?

– På tirsdag, men da må du være tidlig ute.