Råkjører holdt på å meie ned tre skolebarn

Det ble først opplyst at en lastebil var involvert i nestenulykken. Dette stemmer imidlertid ikke. Ungdomsskolen tre uker forsinket - Den eneste nestenulykken vi kjenner til, skyldtes uvettig kjøring av en person i personbil. 

Nyheter

ST skrev mandag at Børsa skole har sendt en forespørsel om lokalt politi kan sette litt ekstra fokus på trafikken ved skolen en periode. Bakgrunnen skal ha vært en nestenulykke torsdag morgen mellom skoleelever og kjøretøy.

I forbindelse med den pågående ombygginga av Skaun ungdomsskole et lite steinkast unna Børsa skole, kjører det en del tungtrafikk i området. Og politiet opplyste at en lastebil var involvert i nestenulykken. Dette stemmer imidlertid ikke.

Ungdomsskolen tre uker forsinket

- Den eneste nestenulykken vi kjenner til, skyldtes uvettig kjøring av en person i personbil. Det har ingenting med tungtrafikken å gjøre, forteller Sol Øiaas, rektor ved Børsa skole.

Tre små skoleelever skulle krysse veien ved en fotgjengerovergang på vei til skolen. Den første bilen som kommer kjørende nedover stopper for barna. Men bilen bak kjører forbi den første første bilen i stor fart og er bare centimetre fra å kjøre på elevene, forteller hun.

Rektoren ønsker å gå ut med dette sånn at Veidekke (entreprenør ved Skaun ungdomsskole) og deres entreprenører og tungbilsjåfører ikke får skylda for noe de ikke har gjort.

- Vi opplever at de tar utfordringene med å kjøre store biler i sentrum og skoleområdet på alvor. De bestreber seg på å gjøre ting riktig. Og det er greit at foreldrene vet hva som var årsaken til denne nestenulykken, sier hun.

Lokalt politi er nå bedt om å være mer til stede når ungene ferdes til og fra skolen, på tidspunkter de gjerne krysser veien i sentrum.

Arnt Johansen ved Orkdal og Agdenes lensmannskontor sier at politiet ønsker å stille opp, og at de nå oftere enn tidligere vil følge med trafikkavviklinga i området Børsa skole.

- Vi oppfordrer alle i trafikkbildet om å være ekstra oppmerksomme, det gjelder både vanlige bilførere, anleggstrafikk og myke trafikanter, sier Johansen.