Isblokker faller ut i kjørebanen

NCC rydder veibanen når isblokkene havner i veien, og har ofte inspeksjoner ifølge Storstein i Vegvesenet.  Foto: Toril Langmo Skjetne

Isblokker faller stadig ned når sola står på, på ettermiddagen.  Foto: Toril Langmo Skjetne

Nyheter

Isblokker løsner fra bergveggene langs fylkesvei 6642 (tidligere fv 800) og havner i kjørebanen. Dette er fylkesvegen langs sjøen mellom Orkanger og Viggja. Bjørn Erik Storstein i Vegvesenet ber sjåfører være oppmerksomme, spesielt på ettermiddagen.

— Fylkesvei 6642 ligger litt på skyggesiden. Solen kommer til først på ettermiddagen, og oftest er det da isblokkene raser ned fra bergveggen – når sola har varmet opp.

Ifølge Storstein har de ikke fått noen meldinger om ulykker på denne veistrekningen, mens det derimot var ras med ulykke på fylkesvei 6490 (tidligere Fv 471) tirsdag kveld.

— Det er NCC som rydder veibanen og følger opp. De har begynt å ta ned noe is fra bergveggene, men de må vente til de er løse nok ellers kan det bli vondt verre. De kjører inspeksjoner på de fleste bergskjæringer i avisens nedslagsfelt, sier Storstein.

Han forteller at det skjer uhell av og til, og at de største isblokkene kan skape farlige situasjoner.

Toril.Langmo.Skjetne@avisa-st.no

48001020