Nå er det (nesten) forbudt å tenne bål

Slik kan det ende hvis man er uforsiktig.  

Nyheter

Brannvesenet over hele landet gjør oppmerksom på at det er generelt bålforbud fra 15. april til 15. september.

I denne perioden er det forbudt å tenne opp bål og grill i eller i nærheten av skog og annen utmark.

Orkdal brann- og redningsvesen har på sin egen Facebook-side svart på de vanligste spørsmålene omkring bålforbud.

Kan jeg grille i hagen?

- Ja! Du kan grille i hagen din. Hager regnes som innmark og omfattes ikke av forbudet.

Hvem er ansvarlig?

- Det er den som utfører aktiviteten som er ansvarlig for brannsikkerheten.

Hva er søknadspliktig?

Bålbrenning i forbindelse med tur- og friluftsliv, i perioden 15. april - 15. september, skal søkes brannvesenet. Tillatelsen gis énn til to dager før planlagt tur skal gjennomføres.

Hva er ikke søknadspliktig?

- Primus, propanapparat, grill på bein eller oppbygd på fundament av stein, og faste grill- og bålplasser kan benyttes hele året. Forutsetningen er at det utvises forsiktighet, og at bål/grill slokkes når man forlater stedet.