Forbered deg på blålys og røyk fra sjøen

  Foto: Illustrasjon

Nyheter

Hemne

Kommende onsdag gjennomfører Aqua Gen en beredskapsøvelse i Hemnfjorden. Den finner sted på lokaliteten Stokkvika, like nord for tunnelen ved Nordvika på Fv 301.

Mona Ledahl Rostad, kvalitetskoordinator i selskapet, opplyser om at lokalt brannvesen og politiet deltar. Det vil bli utrykning med blålys og sirener, og røyk fra fartøy på sjøen kan bli synlig for publikum.

Det er altså ikke nødvendigvis en reell eller «dramatisk» hendelse som finner sted når du ser og hører utrykningskjøretøyer denne dagen.