Nå starter bygginga av vindparken her

Her på Geitfjellet i Snillfjord skal det settes opp 43 vindmøller.   Foto: John Øystein Berg

Nyheter

Bygginga av Geitfjellet vindpark i Snillfjord er i gang. Før påske ble entreprenørfirmaet Johs. J. Syltern tildelt arbeidet med infrastruktur i Geitfjellet.

Slik blir Geitfjellet med vindmøller

Dette arbeidet inkluderer blant annet adkomstvei fra Våvatnet, interne veier i vindparken, oppstillingsplasser for kraner, fundamenter for vindmøllene, trafostasjon og servicebygg, og intern kabling.

Etablering av rigg og forberedende arbeid startet opp i april. Bygging av kraftledningen vil starte i juni.

Dette arbeidet vil pågå i nesten to år og skal stå ferdig før turbinmontasjen kan starte våren 2020. Da starter transportene av komponentene fra Orkanger.

Kontrakt på vindmøllepark er tildelt

Det vil være stor aktivitet med sprengning og massetransport med tyngre kjøretøy i anleggsområdet. Trafikk og besøk i området er av sikkerhetsmessige årsaker derfor ikke ønskelig. Hytteeiere og andre interessenter i området er varslet, informerer Fosen Vind.


Fakta om Geitfjellet vindpark:

* Byggestart: 2018

* Kommune: Snillfjord

* Vindturbiner: 43

* Produksjon: 480 GWh

* Installert effekt: 154,8 MW

* Turbinmontasje: 2020

* Idriftsettelse: 2020

* Veier, adkomst: 42 km