— Farvel, Snillfjord

  Foto: Illustrasjon

Nyheter

Hemne/Snillfjord

Formannskapet og kommunestyret i Hemne skal 22. mai ta stilling til om Hemne skal si opp flere aktive interkommunale avtaler.

Det er fire avtaler med Snillfjord som rådmannen går inn for å si opp. Dette er vertskommuneavtaler med Nav, om barnevern, helsestasjon og skogbruk.

Bakgrunnen er at dette er interkommunale samarbeid som ikke skal videreføres inn i nye Heim kommune. Avtalene må sies opp nå, hvis ikke vil Heim kommune måtte hefte økonomisk ut oppsigelsestiden. Heim er ikke forpliktet til å fortsette det interkommunale samarbeidet, men blir økonomisk skadelidende ved å få «unødvendige» utgifter i oppsigelsesperioden.

Snillfjord deles som kjent i tre fra 1. januar 2020, og opphører fra denne datoen som egen kommune.