121 km/t med varebil

Det hjalp som vanlig ikke å argumentere med alle ulempene tap av førerretten medfører.

  Foto: Illustrasjon

Nyheter

Skaun

En mann i 20-åra bosatt i Trondheim, er dømt til å betale ei bot på 8000 kroner for råkjøring. Kjøringa fant sted med en varebil på E39 gjennom Børsa i februar i år. Politiet gjennomsnittsmålte farten.

Han er i tillegg fradømt retten til å kjøre motorvogn for en periode på fem måneder. Mannen har anført at dette både privat og i jobbsammenheng vil medføre ulemper, men disse argumentene er ikke tatt til følge.

Hensynet til likebehandling og allmennpreventive hensyn veier tungt ved fastsetting av tap av førerrett ved fartsoverskridelser. Problemer relatert til henting og bringing av barn, vil ramme de fleste som har barn og som mister førerretten. Utfordringer knyttet til næring er også påregnelig når man velger å kjøre over fartsgrensen, går det fram av dommen.

I den nylig avsagte tilståelsesdommen går det fram at mannen vedtok dommen på stedet.