Onsdag 9. juni 2004:

Stilskrivere premiert

I 2004 hadde Sodin skole et samarbeid med Lars Gravdal hvor de delte ut premier til stilskrivende niendeklassinger på skolen.

Stilskrivende elever samlet etter premieutdeling. Bak i midten står vinnerne Solveig Sporild og Sveinung Axelsen med hver sin sjekk. Fra venstre Anne Fjelnset, Lars Gravdal, Svein Waade og Hans Hegvik. Foran, øvrige nominerte i stilkonkurransen: Anne Lernes, Jo Sporild, Silje Gillebo og Linn Irén Bjerknes.  Foto: Arkivfoto: John Marvin Myrhaug

Nyheter

Temaet for stilene var rusfrihet, og hadde sitt utspring i en gave fra det nå nedlagte Eide avholdslag for mange år siden.

Skolen fikk 30 000 kroner for å disponere til nettopp stilskriving. Fra 1998 til 2003 hadde én elev fra hver niendeklasse fått 1000 kroner hver, noe som ville tilsi at det fortsatt var penger igjen i potten da artikkelen sto på trykk.

Tirsdag 8. juni 2004 fikk Solveig Sporild (9A) og Sveinung Axelsen (9B) hver sin sjekk på tusen kroner. I tillegg ble Anne Lernes, Silje Gillebo, Jo Sporild, og Linn Irén Bjerknes nominert for sine bidrag. Svein Waade (leder), Anne Fjelnset fra sosialkontoret, og undervisningsinspektør Hans Hegvik hadde vært jury.

— Jeg håper pengene har sin misjon, det var formålet. Få ungdommen til å tenke selv og sette egne ord på det som har med rus og rusmisbruk å gjøre. det skal ikke være så enkelt som å gjøre det alle andre gjør, sa Lars Gravdal, som hvert eneste år hadde blitt invitert til skolen under prisutdelingen.

Han innrømte at det var et nederlag da Eide avholdslag ble nedlagt, men samtidig ønsket styret i laget å gjøre noe positivt ut av det. Pengene som sto på bok ble derfor gitt til skolen og stilformålet.

— Avholdslaget var en kulturfaktor der vi lærte oss møtedisiplin og hvordan vi skulle opptre, fortalte Gravdal som fylte 89 år det året.

For Sveinung Axelsen inneholdt dagen en slags dobbeltseier, da han sammen med Hans Stølen fikk uttrekkspremien for prosjektet «Røykfri skole».