Disse stedene og veiene vil ble berørt av NATO-øvelsen

Her informerer Kaptein i HV12, Morten Kroken, om hva som skal skje på de ulike stedene i vårt distrikt. Fra 18. til 22. juni 2018 vil NATO gjennomføre en rekognosering i Norge som en del av forberedelsene til NATO-øvelsen Trident Juncture 2018.   Foto: Arkivfoto

Nyheter

I forbindelse med storøvelsen Trident Juncture til høsten vil flere hundre personer fra NATO og Forsvaret besøke en rekke nærområder til øvelsen i perioden 18. til 22. juni.

For å bli godt kjent med øvingsområdet og få best mulig utbytte av øvelsen, vil 450 utenlandske offiserer fra NATO, og 150 militære og sivile fra Norge rekognosere øvingsområdene. Under rekognoseringen vil du kunne se uniformert personell fra mange nasjoner flere steder, spesielt i Midt- og Sørøst-Norge. 

Forsvaret og NATO har som mål å unngå skader på personell, eiendom og veier så langt det lar seg gjøre. I tillegg ønsker de å minimere forstyrrelser på publikum og lokalbefolkning. Derfor er det viktige med grundige forberedelser som denne rekognoseringen i uke 25.

Grunneiere, kommuner og berørte etater kan bli kontaktet av personellet som er på rekognoseringen.

Under rekognoseringen i uke 25 vil følgende steder i vårt nedslagsfelt være særlig i fokus og kan få besøk av NATO-personell:

• Rindal

• Kyrksæterøra

Veiakser som spesielt vil rekognoseres:

o E39 fra Trondheim til Vinjeøra

o RV3 fra Ulsberg til Elverum

o FV65 fra Orkanger til Surndalsøra

o Fra Rindal til Berkåk (700 og 701)

NATO leder øvelse Trident Juncture og har ansvaret for både planleggingen og gjennomføringen. Norge er vertsnasjon, og er ansvarlig for å legge til rette for mottak av allierte styrker, og at nasjonale forhold ivaretas. Dette innebærer en felles innsats hvor store deler av Totalforsvaret er involvert. 

Øvelsen foregår i perioden 25. oktober til 7. november, men vil bli godt synlig lenge før dette, på grunn av behov for materiell- og personelltransport.

Øvelsen blir den største i Norge på mange tiår. Landstyrkenes aktivitet vil hovedsakelig finne sted i fylkene Trøndelag, Møre og Romsdal, Hedmark og Oppland. En stor del av materiellet vil fraktes fra Østfold til Akershus, Oppland og Hedmark.

Øvelsen er så stor at de aller fleste i de berørte områdene vil bli påvirket.