Sjekket morgenpromille

  Foto: Illustrasjon

Nyheter

Meldal

Politiet gjennomførte mellom klokka 08.00 og 09.00 lørdag en promillekontroll på Løkken. 25 bilførere ble stoppet for å blåse, og alle var på riktig side av grenda.

Eneste «avviksmelding» var at én bilfører fikk muntlig pålegg om å sikre lasten på en tilhenger bedre.