Slipper å sone for ruskjøring

  Foto: Illustrasjon

Nyheter

Orkdal

En mann i 20-åra fra Orkdal, er i Sør-Trøndelag tingrett dømt til betinget fengsel for tre brudd på vegtrafikkloven og ett brudd på legemiddelloven.

104 km/t på E39

Alle forholda er fra april i fjor, og omhandler - i kronologisk rekkefølge - hasjrøyking, kjøring i ruspåvirket tilstand, råkjøring og kjøring uten gyldig førerkort.

Flere av tiltalepunktene henger også sammen. Den ene kvelden røyket han hasj, for så å sette seg bak rattet for å kjøre bil den påfølgende natta. Retten legger til grunn at påvirkningsgraden tilsvarer en alkoholkonsentrasjon over 0,5 promille. På denne turen ble han også målt til 104 km/t i timen på E39 gjennom Orkdal, og gjort oppmerksom på at ville miste førerkortet. Likevel la han bare få dager seinere ut på en ny biltur - når han visste at han ikke hadde lov til det, og ble da tatt for å kjøre uten gyldig førerkort.

Bot på 15 000

Det er tillagt skjerpende vekt at han brøt fartsgrensen mens han kjørte i ruspåvirket tilstand. Det faktum at han også tidligere er straffet flere ganger, i hovedsak for råkjøring, er ikke tillagt vekt da disse forholda ligger så vidt mange år tilbake i tid. I retten erkjente mannen straffskyld for tre av fire tiltalepunkter.

I tillegg til betinget fengselsstraff, med en prøvetid på to år, er mannen også dømt til å betale ei bot på 15 000 kroner. Han slipper å betale saksomkostninger.

john.myrhaug@avisa-st.no

907 72 300