— Tar du plassen?

Førsteinntaket til videregående skoler i Trøndelag er klart.

Etter svarfristen 23. juli, fordeles søkerne til de respektive skolene.  Foto: Illustrasjonsfoto

Nyheter

Trøndelag

Trøndelag fylkeskommune har for første gang i historien kjørt inntaket til videregående opplæring for skoleåret 2018/19.

Til sammen har over 15 000 søkere med ungdomsrett fått tilbud om en plass ved førsteinntaket.

Nå er det satt en frist til 23. juli for om søkerne tar den plassen de er tildelt. Etter denne fristen blir søkerne fordelt på skolene.

Ifølge ei pressemelding utsendt fra fylkeskommunen tirsdag, har vel 90 prosent fått tilbud på sitt førsteønske.

De mest populære

Slik ser søknadsfordelingen på Vg1 ut i prosent (tall for 2017 i parentes):

Yrkesfaglig utdanningsprogram: 47,07 (32,2)

Studieforberedende utdanningsprogram: 52,93 (49,29)

Dette er ifølge søkertallene de utdanningsprogrammene de mest populære neste skoleår. Tall i prosent, med fjorårets tall i parentes:

Studiespesialisering: 30,0 (32,2)

Helse-/oppvekstfag: 14,55 (13,51)

Bygg-/anleggsteknikk: 8,71 (7,48)

Elektrofag: 8,34 (8,29)

Teknikk/industriell produksjon: 8,15 (8,12)

Idrettsfag: 6,58 (7,24)

Ifølge pressemeldinga, er det 1705 søkere med ungdomsrett til læreplass i Trøndelag. Av disse har i dag 68 prosent fått tilbud. Dette er noe over nivået på samme tid i fjor.

— Svar innen fristen

Nå får alle søkerne melding om inntaket. De som har oppgitt sitt mobiltelefonnummer, får det via sms. Øvrige per brev.

Det understrekes hvor viktig det er å svare innen fristen.

Andreinntaket foretas rundt 9. august, med svarfrist ca. fem dager seinere.

john.myrhaug@avisa-st.no

907 72 300