Sneiet hjort med forskjermen

Nyheter

En hjort ble mandag ettermiddag i 13.30-tida påkjørt på fylkesvei 714 på Geitastrand i Orkdal.

Hjorten traff forskjermen på bilen, men løp videre til skogs. Bilen fikk mindre materielle skader.

Orkdal viltnemnd ble rutinemessig varslet.