Fikk støtte til «rullestolsti»

Nå har det blitt både fiber-bredbånd og rullestolsti i Buvika.

Det er denne nyasfalterte gangstien som gjør at beboerne slipper å ta omveien via fylkesveien.  Foto: Erik Eikebrokk

Nyheter

I forbindelse med at NTE (Nord-Trøndelag Elektrisitetsverk) har gjennomført fiberutbygging i Buvika, ble den eksisternede hellebelagte gangveien ødelagt. Denne «snarveien» går mellom Tangen borettslag og pensjonistenes hus.

NTE var hele tiden innstilt på å gjenopprette stien i den stand den var før utbyggingen, men i den forbindelse fikk borettslaget en lys idé.

– Vårt ønske, og likeså mye pensjonistene på Tangen, er ønske om fast dekke, altså asfalt på nevnte strekning, skriver styreleder i Tangen borettslag, Kjell Dagfinn Øiaas, i en e-post til Skaun kommune.

LES OGSÅ: Legger fiber til buvikingene

Asfalt

I e-posten ba styrelederen om at kommunen bidrar med fem tusen kroner.

– Tangen borettslag benytter ofte pensjonistenes hus, og en asfaltering på denne strekningen vil lette adkomstmuligheten betraktelig for gåstol- og rullestolbrukere i borettslaget, skriver Øiaas.

Selve gangstien er bare ti til femten meter lang, men den sparer brukerne for en lang omvei via fylkesveien.  Foto: Google maps

Det var i et møte mellom NTE og borettslaget at partene kom til enighet om at borettslaget skulle bidra med fem tusen kroner som en form for egenandel.

Innvilget

Svaret fra kommunen var positivt:

– Kommunen ser verdien i at alle gis mulighet til å ferdes lett og trygt, og at en slik tilrettelegging vil komme mange i nærområdet til gode. Søknaden innvilges som omsøkt, skriver enhetsleder Edvin Langmo.

Tangen borettslag fikk fem tusen kroner i støtte fra Skaun kommune.  Foto: Erik Eikebrokk

Ifølge Øiaas er den ti til femten meter lange gangveien allerede lagt med asfalt, og «alle hjerter gleder seg».

– Heldigvis fikk vi støtte, og det er jeg veldig takknemlig for. Nå slipper brukerne å gå opp på fylkesveien for å ta seg fra det ene huset til det andre. Nå kan de ta snarveien rett over, uten hjelp, noe som er mye enklere for de med rullestol og gåstol, sier Øiaas.