Vanningsforbudet er opphevet, men...

En havarert pumpe har skapt problemet for vannbeholdningen i deler av Skaun kommune.
Nyheter

Vanningsforbundet i Skaun komme er opphevet.

– Viser til tidligere utsendt melding angående vanningsforbud - vanningsforbudet er opphevet, men vi håper dere vil fortsette å vise måtehold med vanning av plener, åkere og så videre, da den havarerte pumpen ikke vil bli reparert før i september på grunn av leveringstid, skriver kommunen på sin hjemmeside.

LES OGSÅ: Havari på pumpe

Dette begrenset innbyggernes vannforbruk. Vanning, vask av biler, spyling og lignende måtte derfor unngås inntil videre.

Det var i slutten av juli at kommunen så seg nødt til å innføre begrensning på vannforbruket i Viggja, Megallen, Skjetnegrenda, Lunda, Fosshaugen, Rognvegen, Fredly og Rossmoen.