Renhold kan føre til misfarget vann og korte perioder med redusert trykk

Orkdal vannverk skal utføre arbeid på kommunens vannledninger.
Nyheter

«Det vil i september og oktober, til og med uke 42 bli utført spyling av vannledninger på dagtid. Dette kan medføre misfarging av vann og kortere perioder med redusert trykk. Vannet blir fortsatt trygt å drikke.»

Vi er nå inne i uke 37.

Det er Orkdal kommune som skriver dette på sine nettsider.

LES OGSÅ: