Panten øker

Det blir mer lønnsomt å levere disse til resirkulering.  Foto: Catharina Morken

Nyheter

Panten på plastflasker og bokser skal heves, og endringa skjer gradvis etter hvert som butikkene kvitter seg med gamle flasker og begynner å selge de nye som er merket med den forhøyede panten.

Flasker og bokser man før fikk 1 krone for, vil ha en pant på 2 kroner, mens store flasker øker fra 2,5 til 3 kroner.

Overgangsfase

Det er Klima- og miljødepartementet som har bestemt dette, og målet er å få enda flere til å pante tomgodset. Norge er forøvrig blant de beste i verden når det gjelder gjenbruk av drikkeemballasje.

I løpet av september skal alle utsalg ha fått utelukkende flasker med ny pant, men de gamle flaskene vil være i omløp fram til butikkene har solgt ut sine lager. I en overgangsfase vil man derfor kunne oppleve ulik pant for samme type flaske eller boks.

Miljøgevinst

- Når man panter en flaske eller boks, blir den gjenvunnet til nytt råmateriale som kan brukes til å produsere nye flasker og bokser. Dette gir store miljøgevinster sammenlignet med om man kaster emballasjen i restavfallet og den går til forbrenning og energigjenvinning, skriver Infinitum, selskapet som drifter panteordninga i Norge, på sin hjemmeside.