Vikepliktskilt til forvirring

Et vikepliktskilt i Orkdalsveien kan skape trafikkfarlige situasjoner rett ved Orkanger barneskole.

Skiltet er vridd slik at bilister på Orkdalsveien ser ut til å ha vikeplikt, men det har de altså ikke.  Foto: Erik Eikebrokk

Nyheter

Orkdalsveien gjennom Orkanger sentrum er i utgangspunktet forkjørsvei. Det innebærer at bilister fra tilliggende gater må vente til kryssende bilister har passert, før de kan kjøre inn fra sidegatene på Orkdalsveien.

I krysset Orkdalsveien/Erik Aarviks gate er det derimot ikke slik. Etter denne sidegaten, i nordlig retning, står vikepliktskiltet på en slik måte at det viser at det er bilister på Orkdalsveien som har vikeplikt, og ikke bilistene som kommer fra Erik Aarviks gate, som er innkjøring til Orkanger barneskole.

Det er bilistene som kommer fra Erik Aarviks gate som egentlig har vikeplikt, selv om skiltet, som er vridd nitti grader, ikke viser det.  Foto: Erik Eikebrokk

Dette kan naturlig nok føre til uheldige episoder i trafikken, spesielt for trafikanter som ikke er så godt kjent i Orkanger.

– Vi oppdager at dette skjer i ny og ne. Vi snur skiltene når vi blir gjort oppmerksom på det. Det er nok noen som har hatt det litt morsomt. Dette fikser vi på noen minutter, sier lensmann ved Orkdal og Agdenes lensmannskontor, Tor Kristian Haugan, til avisa Sør-Trøndelag.

Orkdalsveien er en kommunal vei, og det er således kommunens ansvar å sørge for korrekt skilting.

Etter at ST først omtalte saken, er nå skiltet tilbakeført sin korrekte posisjon.

Det villedende vikepliktskiltet står i krysset Orkdalsveien/Erik Aarviks gate.  Foto: Erik Eikebrokk