Klart når vaksinen kommer

Neste uke kommer vaksinen.  Foto: Arkivbilde

Nyheter

Influensavaksinen vil være klar for innbyggerne i orkdalsregionen i neste uke.

Det opplyser kommuneoverlege i Orkdal, Jimmy Wikell.

Han forteller at influensavaksinen anbefales spesielt for disse gruppene:

 • Gravide etter 12. svangerskapsuke. Gravide i første trimester med annen tilleggsrisiko skal også få tilbud om influensavaksine
 • Beboere i omsorgsboliger og sykehjem
 • Alle fra fylte 65 år
 • Barn og voksne med:
  • diabetes type 1 og 2
  • kronisk lungesykdom, hjerte- og karsykdom, leversvikt eller nyresvikt
  • kronisk nevrologisk sykdom eller skade
  • nedsatt immunforsvar
  • svært alvorlig fedme
  • annen alvorlig og/eller kronisk sykdom der influensa utgjør en alvorlig helserisiko, etter individuell vurdering av lege

I tillegg anbefales influensavaksine til:

 • Helsepersonell som har pasientkontakt.
 • Husstandskontakter til immunsupprimerte pasienter.
 • Svinerøktere og andre som har regelmessig kontakt med levende griser.