Nato-øvelse:

Militær kolonnekjøring på to strekninger

Vegtrafikksentralen opplyser om militære kolonner på to strekninger i ST-regionen.

Her passerer de første Nato-kjøretøyene rundkjøringen i Orkanger.  Foto: Erik Eikebrokk

Nyheter

Forsvarets transporter og kolonnekjøring fra Orkanger havn fortsetter. Tirsdag melder Vegtrafikksentralen om at det forventes militære kolonner på fv 700 fra Orkanger til Berkåk, og fv 710 fra Orkanger til Ørland lufthavn.

«Kolonner med militært materiell vil bestå av opp til tolv kjøretøy og kan ha noe lavere hastighet enn øvrig trafikk. Av hensyn til sikkerheten ber Forsvaret bilister om å vise hensyn, unngå farlige forbikjøringer og ikke bryte inn i kolonnene,» skriver Forsvaret.

Den militære transporten i forbindelse med Nato-øvelsen Trident Juncture startet tirsdag ettermiddag, for én uke siden. Selve øvelsen skal pågå i perioden 25. oktober til 7. november, og er den største militære øvelsen i Norge siden åttitallet. Trident Juncture er Natos mest omfattende øvelse, en såkalt høyprofiløvelse, og rundt førti tusen soldater vil i denne perioden øve på å forsvare Norge.

31 nasjoner deltar i øvelsen og de militære transportene som foregår i disse dager er et ledd i forberedelsene til øvelsen.