Forve bru stengt - nå er også omkjøringsvei stengt

Arbeidet skal være ferdig innen klokka 15 torsdag.  Foto: Catharina Morken

Nyheter

Mange har valgt å kjøre fylkesvei 6490 på østsida av Orkla nå som Forve bru er stengt. Men onsdag morgen ble også denne veien stengt.

Fylkesveien er stengt ved Eikli på Blåsmo, om lag to kilometer sør for Orkdal tråvpark. Mange bilister har måttet snu fordi stenginga er dårlig skiltet, spesielt på Fannrem.

Bor man på Blåsmo, og har et ærend for eksempel på Vormstad, må man helt ned til Orkanger for å kjøre via Gjølmeslien for å komme seg på rett side av elva.

Planlagt i lang tid

Teknisk sjef i Orkdal kommune, Nils Arne Sletvold, forteller at veien er stengt i forbindelse med at kommunen legger nye vann- og avløpsledninger.

- Dette er en del av grunnvannsprosjektet på Steinshaugen, og stenginga har vært planlagt i lang tid. Vi la det til høstferien slik at bussene som kjører skoleunger ikke skulle bli rammet.

- Dere vurderte ikke å ta dette arbeidet utenom den tida Forve bru er stengt?

- Jo, det var nettopp det vi hadde planlagt. Vi ønsket ikke å komme i konflikt med stenginga av Forve bru. Men denne stenginga kom like brått på Orkdal kommune som på alle andre, sier Sletvold som legger til at kommunen ikke hadde fått noen informasjon fra Statens vegvesen om at Forve bru ville være stengt i samme tidsrom som man hadde bestemt seg for å utføre arbeidene ved Eikli på Blåsmo.

Vurderte endring

Da kommunen ble tatt på senga av brustenginga på Fannrem, ble det diskutert om man skulle utsette gravearbeidene på Blåsmo.

- Men av hensyn til skolebussene og framdrifta i grunnvannsprosjektet, bestemte vi oss for å gjennomføre det nå. Men vi gjør det raskere enn planlagt.

Forkorter tida

Arbeidet med å grave over fylkesveien skulle opprinnelig ta tre fulle døgn.

- Nå gjør vi dette på 30 timer, slik at veien vil være åpen senest klokka 15 torsdag. Men det vil bli perioder på en halvtime i dagene framover der veien i samme område vil være stengt, for det skal utføres en del sprengningsarbeid i forbindelse med grunnvannsprosjektet.

Dette arbeidet vil pågå i seks uker framover.