Tilsto fyllekjøring – sparte seg for ei uke i fengsel

  Foto: Illustrasjon

Nyheter

En mann i 20-åra bosatt i Skaun kommune, må sone 21 dager i fengsel for fyllekjøring. Han ble stoppet av politiet i midten av juli i år, og han hadde da 1,62 i promille ca. én time etter kjøringa.

Som hovedregel skal det utmåles ubetinget fengsel ved promille over 1,2. Siktede ligger kvalifisert over denne grensen, går det fram av den nylige dommen i Sør-Trøndelag tingrett.

I retten har mannen avgitt en uforbeholden tilståelse, og han samtykket i at saken ble avgjort ved tilståelsesdom. Uten tilståelsen, ville den ubetingede fengselsstraffen ha blitt fastsatt til 28 dager. Han «tjente» med andre ord ei uke på å legge seg flat.

I tillegg til fengselsstraff, ble mannen dømt til å betale ei bot på 10 000 kroner. Dette er 5000 mindre enn påtalemyndighetens forslag. Han er også fradømt retten til å kjøre motorvogn for en periode på to år. Han må ta full, ny førerprøve om han ønsker førerkortet tilbake.

Mannen vedtok dommen på stedet.