Masse militær trafikk i dag

  Foto: John M. Myrhaug

Nyheter

Trident Juncture

Onsdag er det meldt om stor trafikk flere steder i forbindelse med avslutninga av Nato-øvelsen Trident Juncture.

Dette er oversikten Statens vegvesen har fått fra Forsvaret (noe redigert og tilpasset STs nedslagsfelt/områdene rundt). Klokkeslettene angir oppstart for første kolonne og ankomst siste kolonne:

3 kolonner E6 Sessvollmoen – Fiborgtangen, kl. 07.00 – 18.27

5 kolonner fv. 30 Røros – Støren, E6 Støren – Leinstrand, E39 Leinstrand – Orkanger, fv. 710 Orkanger – Ørland, kl. 06.00 – 12.08

2 kolonner fv. 31 Røros – Støren, E6 Støren – Bardufoss, kl. 18.00 – 23.33 (neste dag)

1 kolonne E39 Kristiansund – Leinstrand, E6 Leinstrand – Værnes, kl. 15.00 – 19.19

7 kolonner E6 Oppdal – Oslo (Huseby leir), kl. 13.00 – 05.20

1 kolonne fv. 30 Røros – Støren, E6 Støren – Fiborgtangen, kl. 18.00 – 21.10

1 kolonne E6 Frigård – Berkåk, kl. 09.30 – 10.51

1 kolonne E6 Værnes – Fremo, kl. 09.00 – 09.58

1 kolonne E6 Oppdal – Værnes, kl. 08.30 – 11.26

1 kolonne E6 Berkåk – Værnes, kl. 09.30 – 11.44

4 kolonner E6 Oppdal – Berkåk, fv. 700 Berkåk – Orkanger, kl. 08.00 – 12.00

1 kolonne E6 Voll/Berkåk – Værnes/Frigård, kl. 10.00 – 15.06

1 kolonne E6 Voll/Berkåk – Værnes/Frigård, kl. 18.45 – 21.06

2 kolonner E6 Værnes – Bjugn, kl. 06.00 – 10.41

2 kolonner E6 Bjugn – Værnes, kl. 11.00 – 16.48

1 kolonne fv. 700 Løkken Verk – Orkanger, E39 Orkanger – Leinstrand, E6 Leinstrand – Frigård, kl. 17.00 – 19.00

Det opplyses også om stor trafikk i området Kyrksæterøra, og på strekningen Oppdal-Berkåk.

Merk at militære kolonner har et annet kjøremønster enn øvrig trafikk. En kolonne kan bestå av inntil tolv kjøretøy, og farten kan være lavere enn tillatt hastighet. Statens vegvesen ber trafikantene være ekstra oppmerksom og vise hensyn, og beregne litt ekstra kjøretid på de aktuelle veiene, i de aktuelle tidsrommene.