Vil gå imot økt eiendomsskatt

Nyheter

Håvard Stamnestrø sier Arbeiderpartiet ikke vil gå inn for å fjerne bunnfradraget.

— Vi er imot økt eiendomsskatt, sier Stamnestrø.

— Hvor skal dere hente disse pengene?

— Det skal vi diskutere i gruppemøte, trolig kommende søndag.

I rådmannens forslag ligger det inn kutt på 2 millioner kroner hver på pleie/omsorg og skole.

— Vi er skeptiske til å kutte i to enheter som er skåret inntil beinet tidligere år. Det blir feil. Vi ønsker heller en detaljert oversikt som viser hva vi kan kutte av ikke-lovpålagte oppgaver. Også økningen av skatteanslaget ser for optimistisk ut. KS' anbefaling sier 108 millioner, rådmannen går inn for 110 millioner, mens partiene i posisjon legger opp til 111 millioner. Det er 3 millioner over det anbefalte, sier Stamnestrø.

Posisjonspartiene signaliserer også økt utbytte fra Trønderenergi. Det er ikke i tråd med Stamnestrøs syn.

— Tilbakemeldingene tilsier at vi ikke får så mye som 6,5 millioner kroner, som var beløpet i fjor.

Han sier at Ap helt sikkert vil fremme sitt eget budsjettforslag for neste år.