Bruker digitale verktøy for å ta innbyggerne med på råd om hva kommunen skal bruke penger på

Samtidig som Skaun kommune legger frem forslag til neste års budsjett, tar administrasjonen i bruk digitale verktøy for å involvere lokalbefolkningen i enda større grad.

Fra venstre: Rådgiver Erik Eide, rådmann Jan-Yngvar Kiel, og ordfører Jon P. Husby.  Foto: Lillemor Hestvik

Nyheter

Torsdag klokken 18 legger rådmannen i Skaun kommune frem budsjettforslaget for 2019. I tillegg til formannskap og kommunestyre, åpnes kommunstyresalen i rådhuset også for den øvrige lokalbefolkningen.

– Det er åpent for interesserte, og innbyggerne er invitert til å komme med innspill, sier rådmann Jan-Yngvar Kiel, til avisa Sør-Trøndelag.

LES OGSÅ: Ny tertialrapport. – En rekke faktorer som gir grunn til bekymring

Digitale verktøy

Nytt av året er også at alle innbyggere vil motta en forenklet utgave av budsjettet i posten, og at innbyggerne får anledning til å uttale seg om budsjettet via et elektronisk spørreskjema.

– Resultatet fra denne undersøkelsen vil følge den politiske behandlingen av budsjettet, skriver rådgiver i Skaun, Erik Eide, i en e-post til avisa Sør-Trøndelag.

Etter at budsjettforslaget har vært ute på høring, skal saken behandles politisk, først i formannskapets møte 29. november, så i kommunestyret 13. desember.

Anonymt

Innspill fra innbyggerne vil bli lagt ved saksdokumentene i den politiske budsjettbehandlingen, ifølge pressemeldingen fra Skaun kommune. Innspillene fra innbyggerne vil bli anonymisert.

Mandag 29. oktober startet Svein-Erik Bjerkan i stillingen som økonomisjef i Skaun kommune.

I 2016 hadde Skaun kommnue et overskudd på 31 millioner kroner.