Brøytebil på taket

  Foto: John J. Storholt

Nyheter

Rindal

En brøytebil har kjørt utfor veien og ligger på taket ved Løfald i nærheten av Holte bru ved Fv 65 i Rindal. Det er ikke meldt om personskade.

Det er glatt på stedet, og øvrige bilister blir bedt om å være forsiktige.

— Brøytebilen skled av vegen og ned en skråning. Den rullet rundt og ble liggende på taket nede ved elva, og det var kun én person i bilen. Han kom seg ut og er uskadd, opplyser STs fotograf på stedet.

Brøytebilen sto stille på veibanen da den begynte å skli. Den var fullastet med strøsand. Det pågikk brøyting av en busslomme da bilen begynte å skli av veien.

— Bilberging vil pågå utover seinkvelden og natta. Det må to kranbiler til for å heve brøytebilen opp, da den ligger ulendt til, får STs fotograf opplyst av vitner på stedet.