Her er fiskereglene for 2019

To endringer fra årets regler.

Denne ruggen tok Pål Østen Solberg i år.   Foto: Privat

Nyheter

22. november i høst ble neste års fiskeregler i elva Orkla enstemmig vedtatt i styret i Orkla fellesforvaltning.

Før vedtaket ble fattet, hadde det vært en intensiv uke med flere gode foredrag, innspill og diskusjoner i flere møter, blant annet med rettighetshavere og Fagrådet for Orkla.

Det nye neste år sammenlignet med årets fiskeregler, er at ukeskvoten er tatt bort, samt at det innføres en kvote på maks én hunnlaks i sesongen.


Her er fiskereglene for 2019:

Sesong: 1. juni – 31. august

Fredninger(ikke åpnet for uttak)

• All ørret er fredet hele sesongen

Kvoter :

• Døgnkvote 1 laks

• Sesongkvote 4 laks, hvorav maks 1 kan være over 80 cm og maks 1 kan være hunnlaks

PS! Gjenutsatt fisk regnes ikke med i kvoten.