Vedtar hvor mange flyktninger som skal komme i år

Flyktningkrisa er fortsatt en av de største utfordringene i vår tid. Bildet er fra en flyktningleir i Kobani. 

Nyheter

Onsdag skal oppvekst- og omsorgsutvalget i Orkdal bestemme hvor mange flyktninger kommunen skal ta imot i 2019.

Kommunen har fått en anmodning fra Integrerings- og mangfoldsdirektoratet (Imdi) om å bosette 16 flyktninger i år. Dette er en sterk nedgang i forhold til «toppårene» 2015 og 2016, da det ble bosatt henholdsvis 40 og 47 flyktninger i Orkdal.

Rådmannen anbefaler hovedutvalget å følge Imdis anmodning.

Fristen for å svare direktoratet er satt til 15. februar.