Fikk ikke sovemedisin – truet med å drepe fastlegen sin

  Foto: Illustrasjon

Nyheter

Trøndelag

En mann i 30-åra bosatt på et tettsted i STs nedslagsfelt, må møte i retten tiltalt for trusler.


 

Saken går tilbake til mars 2017, da han ringte legekontoret og truet med å drepe fastlegen sin dersom legen ikke skrev ut en resept på sovetabletter til ham.

Dette er et brudd på straffelovens paragraf 155, som omhandler anvendelse av vold eller trusler mot offentlig tjenestemann for å foreta eller unnlate å foreta en tjenestehandling.


 

I retten vil det åpenbart bli vektlagt sakens lange liggetid, noe en siktet sjelden kan lastes for, dersom det ikke er helt spesielle årsaker som ligger til grunn. Forholdet er altså snart to år gammelt. Dette vil trolig gi mannen en mildere straff enn det som ville blitt idømt ved «normal» saksbehandling.