Tatt på fersken med narko under trafikkontroll

  Foto: Illustrasjon

Nyheter

Trøndelag

En mann i 20-åra fra STs nedslagsfelt er dømt til ei betinget fengselsstraff på 21 dager med ei prøvetid på to år, for oppbevaring av narkotika. Han er også dømt til å betale ei bot på 5000 kroner.


 

Det var i midten av november i fjor mannen ble stoppet i en trafikkontroll på E39 ved Thamshavn i Orkdal. Ved ransaking fant politiet 30 gram marihuana. Narkotikaen var, til tross for at det ikke var snakk om et stort kvantum, ment for videresalg.

I retten har mannen avgitt en uforbeholden tilståelse, og han samtykket i at saken ble avgjort ved tilståelsesdom. Dette har gitt ham noe strafferabatt. Mannen samtykket ikke i påtalemyndighetens forslag om samfunnsstraff. Her bemerkes det i dommen at han ble tatt på fersk gjerning. Det er å betrakte som en skjerpende omstendighet i saken at han kjørte uten gyldig førerkort.


 

Mannen vedtok dommen på stedet.