«Debuterer» med rekordhøy ledighet

Nyheter

Trøndelag

Rindal har «alltid» hatt den laveste arbeidsledigheten i STs nedslagsfelt de siste åra. Ofte har den ligget under én prosent.

Nå, i den første måneden Rindal er en del av Trøndelag, er ledigheten plutselig opp i 2,1 prosent. Det tilsvarer 22 helt ledige.

Orkdal og Meldal har høyere ledighet denne måneden, mens Hemne har den laveste ledigheten i årets første måned.


 

Her er tallene for STs kommuner. Ledighet i prosent, med antall helt ledige i parentes:

Hemne: 1,0 (22)

Rennebu: 1,3 (17)

Agdenes: 1,4 (12)

Skaun: 1,7 (76)

Snillfjord: 1,8 (10)

Rindal: 2,1 (22)

Orkdal: 2,2 (135)

Meldal: 2,7 (53)

Trøndelag: 2,2 (5357)

Hele landet: 2,6 (71 148)

Agdenes har den største nedgangen sammenlignet med januar i fjor med 33 prosent. Nedgangen i Hemne er 29 prosent og 23 prosent i Rennebu. Størst økning har Rindal med 29 prosent.

I Halsa, som om mindre enn et år også blir trøndere som en del av Heim, har en ledighet på 2,7 prosent, tilsvarende 20 helt ledige. Dette er en økning på fem prosent fra januar 2018.