Skal brenne ned tre bygninger på et småbruk

Tre bygninger på et småbruk på Kyrksæterøra skal brennes ned.   Foto: Hemne brann- og redningsvesen

Nyheter

Tre bygninger på et småbruk i Øygardsveien 123 på Kyrksæterøra skal lørdag brennes ned.  Det er snakk om et våningshus, et fjøs og et stabbur.

- Det skal skje en kontrollert nedbrenning. De gamle bygningene er i privat eie. Vi har nå fått lov å trene der, samt teste utstyr, forteller Reidulf Myren, brannsjef i Hemne brann- og redningsvesen.

Så varmt er det når de slukker en brann

Brannøvelsen starter i 11-tida lørdag formiddag, og vil pågå noen timer til ut på ettermiddagen.

Brannen vil bli synlig fra hovedveien og deler av Kyrksæterøra.

Tre bygninger på et småbruk i Øygardsveien 123 på Kyrksæterøra skal lørdag brennes ned.  

 

For å unngå at folk tror det er en ordentlig brann, er det sendt ut sms til folk i nærheten.

- Vi er forberedt på noen meldinger, men håper at vår tekstmelding kan redusere antallet, sier Myren.

 

Flammene og røyken stod høyt i Klinglien

Småbruket ligger et par kilometer fra Kyrksæterøra sentrum, i lia overfor Rovatnet. Langs Øygardsveien er det ifølge brannsjefen 10-12 boliger.

- Vi vil dirigere trafikken på denne veien manuelt mens øvelsa pågår, sier han.