Blodig rein kan ha blitt påkjørt

Blod i snøen viser at det har skjedd noe. Dette området ligger cirka 30 meter fra fylkesvei 65, oppe på et jorde.  

Nyheter

Trolig ble en tamrein tirsdag formiddag påkjørt på fylkesvei 65 ved Lilleholt, som ligger i Meldal kommune ca. 300 meter fra kommunegrensa mellom Meldal og Rindal.

Like etter klokka 12 ble det oppdaget blod på hornene til en rein. Den blødde relativt kraftig, noe som ble synlig i snøen på jordet cirka 30 meter fra veien.

Reinsdyr satt fast i ståltråd

Politiet har ikke mottatt meldinger om noen påkjørsel i dette området. Det ser heller ikke ut som om de tre reinene er skadd på noen måte, foruten blødninga i hornet på det ene dyret.

Det ferdes en del rein i dette området. Dyrene kommer ned fra fjellet. De løper ofte et lite stykke langs fylkesvei 65 før de går opp på jordet og spiser.

  Foto: John J. Storholt

 

Denne veistrekningen er uoversiktlig, blant annet er det en sving i veibanen her.

Reineieren er blitt varslet om hendelsen.