Husker du?

Trodde på unike ørnebilder

Anders Bys bilder av ørna som fløy av gårde med en velvoksen katt, ble et viktig bidrag til økt kunnskap om kongeørn som art.

Her flyr ørna med den voksne katta. 

Nyheter

Det var også en absolutt troverdig og godt dokumentert historie. Det mente i alle fall Morten Ree i Norsk Ornitologisk Forening (NOF).

— Jeg synes de to forskerne i ST-artikkelen (Per Tømmeraas og Magne H. Sleire) var vel brå med å avvise historien. Derfor føler jeg at det må gis en mer balansert vurdering av saken, sa han til ST den gang.

Ree var ansatt i NOF og var gjennom det engasjementet en del av fuglemiljøet i Norge. Sånn sett hadde hans syn en viss tyngde i saken, selv om han ikke omtalte seg som en ekspert på rovfugl.

Ville aldri ta slutt

— Med bakgrunn i beskrivelsen av hendelsen, i tillegg til fotodokumentasjonen, viser dette helt klart at kongeørna fløy av gårde med en velvoksen huskatt som den nylig hadde slått ned på og drept, sa Ree.

Diskusjonene om hvor tungt ei ørn kan løfte, hadde allerede pågått i en årrekke, og ville ifølge Ree aldri ta helt slutt.

— Naturen er mangfoldig og slutter aldri å overraske. jeg kjenner til den norske undersøkelsen hvor de fant ut at grensen for hva en kongeørn løftet var maks to kilo, fortalte han.

— Store forskjeller

Andre undersøkelser i utlandet hadde konkludert med både 2,4 kilo og 3,6 kilo som maksimal grense. Og enkelte amerikanske ørnefoserke hadde en tommelfingerregel om at ørner normalt løftet cirka 50 prosent av egen kroppsvekt.

— Alt dette blir på et vis kunstige situasjoner og enkeltstående tilfeller, og resultatene kan ikke uten videre overføres som en sannhet som omfatter alle individer avk ongeørn, sa Ree, som understrekte at hos kongeørn var det store individuelle forskjeller, både når det gjaldt vekt og størrelse.

— Både vekt og vingespenn har stor betydning for hvor sterke disse fuglene er til å løfte. I tillegg spiller også faktorer som terrengformasjon, fart, teknikk, og ikke minst vindforhold viktige roller, poengterte fugleentusiasten.

Visste ikke alt

Ree fastslo at vi vet mye om naturens verden i dag, men slett ikke alt.

Derfor må man hele tiden være ydmyk overfor nye observasjoner og påstander om hva folk opplever.

Han viste til at for noen år siden var folk fra Statens naturoppsyn vitne til at en kongeørn tok en bjørnunge på to–tre kilo og fløy av gårde med den. Ingen hadde sett dette før og nyheten gikk over hele verden.

— Får tro hva de vil

Fotograf Anders By har fått enkelte reaksjoner etter at saken og bildene sto på trykk 24. februar.

— Enkelte har humoristisk ertet meg for at bildene er manipulert, slik Sleire antydet. Ingen jeg har snakket med er i tvil om at bildene er sanne. Og uansett: Jeg tok bare bildene. Folk får tro hva de selv vil, sa skauningen.